อุษา สุริยะเกษม

อุษา สุริยะเกษม

โปรดักชั่น

2505

ลำเนาไพร

- อำนวยการสร้าง