อุทัย แสงพลสิทธิ์

อุทัย แสงพลสิทธิ์

โปรดักชั่น

2513

ตายแล้วเกิด

- อำนวยการสร้าง