อุดม ฤทธิดิเรก

อุดม ฤทธิดิเรก

โปรดักชั่น

2501

ม่วยจ๋า

- ดำเนินงานสร้าง
2502

ซาเซียน

- อำนวยการสร้าง
2512

ตาลเดี่ยว

- อำนวยการสร้าง
2513

จอมบึง

- อำนวยการสร้าง
2513

ลูกทุ่งเข้ากรุง

- อำนวยการสร้าง
2514

รักกันหนอ

- อำนวยการสร้าง
2515

เพลงรักลูกทุ่ง

- อำนวยการสร้าง