อุดม จันทนะโสตถ์

อุดม จันทนะโสตถ์

โปรดักชั่น

2520

เขี้ยวเสือเล็บสิงห์

- ดำเนินงานสร้าง
2520

สู้สิบทิศ

- ดำเนินงานสร้าง
2521

ล้วงคองูเห่า

- ดำเนินงานสร้าง