อุดมศักดิ์ ศรีบุญนาค

อุดมศักดิ์ ศรีบุญนาค

อำนวยการสร้าง

2524

สิงโตคำราม

- อำนวยการสร้าง
2526

ถล่มด่านปืน

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2526

ลูบคมพยัคฆ์

- อำนวยการสร้าง
2535

บนถนนคนนอนเปล

- อำนวยการสร้าง