อีฟ ไอยวริญร์ ชื่นชอบ

ไอยวริญร์ ชื่นชอบ ชื่อเล่น อีฟ ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยรังสิต