อีฟ ชนิภรณ์ ทรัพย์มี

ชนิภรณ์ ทรัพย์มี ชื่อเล่น อีฟ
  • เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2541
  • ส่วนสูง 168 เซนติเมตร
  • ด้านการศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Oeg ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มัธยมที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) เกียรตินิยมอันดับ 2 เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 72