อินตรา

นักเขียน

2548

เล่ห์ร้าย อุบายรัก

- บทประพันธ์
2549

กลรักเกมพยาบาท

- บทประพันธ์
2551

ยุทธการหักคานทอง

- บทประพันธ์
2551

สื่อรักชักใยอลวน

- บทประพันธ์
2559

เพลิงนรี

- บทประพันธ์