อำพล พลสยาม

อำพล พลสยาม

โปรดักชั่น

2527

หน่วย 123

- อำนวยการสร้าง
2529

อีกครั้ง

- อำนวยการสร้าง
2530

หากคุณรักใครสักคน

- อำนวยการสร้าง