อำนาจ อนุรักษ์

อำนาจ อนุรักษ์ หรือเบางครั้งเขียนเป็น อำนาจ อนุลักษณ์

นักแสดง

2545

ไอ้ม้าเหล็ก

- หัวหน้าตำรวจ
2545

5 คม

- (รับเชิญ)
2543

คนของแผ่นดิน

- กรรมการบริหารเมืองฐาน
2538

ฝนปลายฟ้า

- หัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติด
2538

สายโลหิต

- พ่อของหลวงเทพฤทธิ์อริศัตรูพ่าย (เทพ)