อำนาจ พยัพเมฆ

อำนาจ พยัพเมฆ

โปรดักชั่น

2529

ฉลามเหล็ก

- อำนวยการสร้าง
2529

ชนคนโต

- อำนวยการสร้าง
2529

เพชรสองคม

- อำนวยการสร้าง
2529

ภูหินร่องกล้า

- อำนวยการสร้าง
2529

เหนือฟ้ายังมีเซียน

- อำนวยการสร้าง
2533

3 อันตราย

- อำนวยการสร้าง