อำนวย อินทร์จันทร์

อำนวย อินทร์จันทร์

นักแสดง

2551

คมแฝก

- หมู่กร๊วก
2550

คมฅน

- (รับเชิญ)
2545

พิกุลทอง

- หมื่นอมตะ
2542

หนุ่มทิพย์

- (รับเชิญ)