อำนวย ศิริจันทร์

อำนวย ศิริจันทร์

นักแสดง

2532

ผลุบโผล่

- (รับเชิญ)
2529

แรงหึง

- แปลก
2528

นวลฉวี

- พ ต อ วิบูลย์
2527

น้ำพุ

- อาจารย์ใหญ่