อำนวย พีระขำ

อำนวย พีระขำ

โปรดักชั่น

2526

แม่จอมยุ่ง

- ดำเนินงานสร้าง
2528

ยอดรักยอดพยศ

- ดำเนินงานสร้าง
2529

เครื่องแบบสีขาว

- อำนวยการสร้าง
2530

วุ่นที่สุดสะดุดรัก

- ดำเนินงานสร้าง
2531

ภุมรีสีทอง

- ดำเนินงานสร้าง