อาเมน โสตถิพันธุ์ คำลือชา

อาเมน โสตถิพันธุ์ คำลือชา (ชื่ออังกฤษ : Amen Sotthibandhu Komeluecha) เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย
• เกิด : 27 พฤศจิกายน 2535 (อายุ 31 ปี)
• ส่วนสูง : 178 ซม.
• การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน Interkids bilingual school (โรงเรียนเด็กสากล) มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง

ติดตาม อาเมน โสตถิพันธุ์ คำลือชา ได้ที่
IG : amennx

นักแสดง

2559

สลักจิต

- พรพจน์
2559

กรุงเทพ..มหานครซ้อนรัก

- อาทิตย์ หรือ อาร์ท (รับเชิญ)
2567

วิญญาณแพศยา

- ราชครูอินหลา