อาษา ติปยานนท์

อาษา ติปยานนท์

กํากับการแสดง

2523

นรกสาว

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2514

น้ำใจพ่อค้า

- ถ่ายภาพ