อาลีนา มารี จาง

นักแสดง

2567

ทนาย-เดือด LAW-LESS

- พราวชนก ฉายานิต (พราว) (เด็ก2)