อาร์ม ไอยสูร

อาร์ม ไอยสูร

กํากับการแสดง

2527

แตนป่าแตก

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2527

นักสู้หน้าเซ่อ

- ผู้ช่วยผู้กำกับ