อาร์ท ประยุกต์ ศรีทองกูล

ประยุกต์ ศรีทองกูล ชื่อเล่น อาร์ท ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง เอกวิชา การภาพยนตร์และภาพนิ่ง

นักเขียน

2567

ผู้เช่า The Tenant

- บทภาพยนตร์