อารีย์ ศรทอง

อารีย์ ศรทอง

กํากับการแสดง

2519

กบฏหัวใจ

- ผู้กำกับ
2534

ลุยทะลุฟ้า

- ผู้ช่วยผู้กำกับ