อาภาพร โสตะจินดา

อาภาพร โสตะจินดา

กํากับการแสดง

2014

เกมริษยา

- ผู้กำกับ
2016

เกมริษยา ภาค 2

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2009

ศึกวันชูใจ

- บทโทรทัศน์