อานนท์

อานนท์

นักแสดง

นักเขียน

2524

รักครั้งสุดท้าย

- บทประพันธ์
2525

คนล่าคน

- บทประพันธ์
2525

ตามรักตามฆ่า

- บทประพันธ์
2525

รักข้ามรุ่น

- บทประพันธ์
2527

สาวเรือแตก

- บทประพันธ์
2527

หนุ่มใกล้หอ

- บทประพันธ์
2527

หอสาว

- บทประพันธ์
2527

ฮาเขย่าโลก

- บทประพันธ์
2528

มาธาดอร์จอมเพี้ยน

- บทประพันธ์

กํากับการแสดง

2532

ทับเทวา

- ผู้กำกับ
2532

มโนราห์ท่าเรือ

- ผู้กำกับ