อาทิตย อาริยวงศ์ษา

อาทิตย อาริยวงศ์ษา

กํากับการแสดง

2563

คนทรงผี

- ผู้กำกับ
2567

หม่อม The Elite of Devils

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2563

คนทรงผี

- บทภาพยนตร์
2567

เหมรย

- บทภาพยนตร์