อาทิตย์ พยอมยงค์

ชื่อ-สกุล: อาทิตย์ พยอมยงค์ รูปจาก: srikhumrung.com