อาทิตย์ ชัยมงคล

อาทิตย์ ชัยมงคล

ช่างภาพ

2527

สาวบัวตอง

- ถ่ายภาพ