อาจิตร สุริยกุล

อาจิตร สุริยกุล

ช่างภาพ

2480

ผีตายซาก

- ถ่ายภาพ