อาคม เอี่ยมตา

อาคม เอี่ยมตา

ช่างภาพ

2528

จอมโจรแพรแดง

- ถ่ายภาพ
2528

เมียน้อย

- ถ่ายภาพ
2531

เพชรพยัคฆราช

- ถ่ายภาพ