อัศศิริ ธรรมโชติ

นักเขียน

2542

ขุนเดช

- บทโทรทัศน์
2544

นายฮ้อยทมิฬ

- บทโทรทัศน์