อัมพร ประทีปเสน

อัมพร ประทีปเสน

นักแสดง

กํากับการแสดง

2514

น้ำใจพ่อค้า

- ผู้กำกับ
2516

แก้วกลางนา

- ผู้กำกับ
2522

ในม่านเมฆ

- ผู้กำกับ
2528

ฝนสั่งฟ้า

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2509

ไทรคู่

- อำนวยการสร้าง
2511

ป่าลั่น

- อำนวยการสร้าง
2513

แม่ย่านาง

- อำนวยการสร้าง
2514

น้ำใจพ่อค้า

- อำนวยการสร้าง
2514

ไอ้หนุ่มบ้านนา

- ดำเนินงานสร้าง
2516

แก้วกลางนา

- อำนวยการสร้าง
2522

พ่อหม้ายลูกติด

- อำนวยการสร้าง