อันเดรอา ปูริเชลลี

นักแสดง

2549

เดอะ กิ๊ก

- เรนนี่