อัญชลี ชอบประดิษฐ์

อัญชลี ชอบประดิษฐ์

โปรดักชั่น

2518

แด่คุณครูด้วยคมแฝก

- อำนวยการสร้าง
2519

นรกตะรูเตา

- อำนวยการสร้าง