ออมสิน ณัฐรัตน์ ภาภิรมย์

ณัฐรัตน์ ภาภิรมย์ ชื่อเล่น ออมสิน ชื่ออังกฤษ : Aomsin Nuttharat Papirom
  • เกิด 1 พฤศจิกายน 2541
  • การศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์