อัด อวัช รัตนปิณฑะ

อวัช รัตนปิณฑะ ชื่อเล่น อัด ชื่ออังกฤษ : Ud Awat Ratanapintha เป็นนักร้องและนักแสดงชายชาวไทย
  • เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539
  • ส่วนสูง 165 ซม.
  • ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดตาม อัด อวัช รัตนปิณฑะ ได้ที่

IG : ud_awat