อรุณศรี พินทิพย์

อรุณศรี พินทิพย์

โปรดักชั่น

2519

ดรรชนีไฉไล

- อำนวยการสร้าง