อรุณกร พิค

อรุณกร พิค

กํากับการแสดง

2564

ส้มป่อย

- ผู้กำกับ
2567

เทอม 3

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2564

ส้มป่อย

- บทภาพยนตร์