อริญชยา แพ่งสมบูรณ์

อริญชยา แพ่งสมบูรณ์

นักแสดง

2563

วงแหวนใต้สำนึก

- เพื่อนคนที่ 6 (The Tutor)