อรัญ สวนสโมสร

อรัญ สวนสโมสร

ช่างภาพ

2523

บ้านทรายทอง

- ถ่ายภาพ
2523

ดุ๊ยดุ่ย

- ถ่ายภาพ
2524

ทัดดาวบุษยา

- ถ่ายภาพ
2524

นางสาวโพระดก

- ถ่ายภาพ
2525

ปริศนา

- ถ่ายภาพ
2526

สามอนงค์

- ถ่ายภาพ
2527

แรงอธิษฐาน

- ถ่ายภาพ