อรศรี ฉัตรชัย

อรศรี ฉัตรชัย

โปรดักชั่น

2522

ชื่นรัก

- ดำเนินงานสร้าง
2524

เชลยศักดิ์

- ดำเนินงานสร้าง
2525

ไอ้หนุ่มรถไถ

- ดำเนินงานสร้าง