อรวรรณ แดดจันทึก

อรวรรณ แดดจันทึก ชื่อเล่น : Orawan Daedchantuek เป็นนักแสดงอิสระชาวไทย