อรรถวิทย์ ศุขโรจน์

นักแสดง

2499

เคหาสน์สีแดง

- รุจ (วัยเด็ก)