ไอซ์ อมิตา เกตุเพชร

อมิตา เกตุเพชร ชื่อเล่น : ไอซ์ ชื่ออังกฤษ : Ice Amita Ketphet เป็นนักแสดง และผู้บริหารโรงแรม อรัณตา แอร์พอร์ต สุวรรณภูมิ

นักแสดง

2566

กล้าผาเหล็ก

- เกตุเพชร
2565

หุบพญาเสือ

- สร้อย
2563

สมบัติมหาเฮง

- ตาหวาน (รับเชิญ)
2562

สารวัตรใหญ่

- กานดา (รับเชิญ)
2562

อินทรีแดง

- หมวดมุก (รับเชิญ)
2565

บ่วงวิมาลา

- เพื่อนของนิภา (รับเชิญ)
2561

สมิงจ้าวท่า

- พยาบาลนิชา
2562

มนตร์กาลบันดาลรัก

- คนภาคเสียงพิซซ่า (รับเชิญ)
2563

พรายสังคีต

- นุ่มนิ่ม