อมร กิจเชวงกุล

อมร กิจเชวงกุล

โปรดักชั่น

2527

มังกรลายไทย

- อำนวยการสร้าง