อมรเทพ ริมดุสิต

ชื่อ : อมรเทพ ริมดุสิต ชื่ออังกฤษ : Amornthep Rimdusit อมรเทพ ริมดุสิต เป็นนักแสดงชาวไทย

นักแสดง

2019

ด้ายแดง

- ผู้จัดการเกา
2019

สี่ไม้คาน

- เทวิน (แฟนใหม่ของโฉมเฉิดฉาย)
2018

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

- พระเจ้าอลองพญา (รับเชิญ)
2017

7 วันจองเวร 2

- อธิบดี ฺBSI (รับเชิญในตอน ลิฟท์ซ่อนศพ , ต่อตัด สัมผัสผวา , รักลวงหลอน , ขนมผสมศพ , ผีบังตา)
2017

ร้อยป่าไว้ด้วยรัก

- ผู้ใหญ่บ้านสมปอง พนาไพร
2017

บ่วงหงส์

- ท่าน
2015

แหวนทองเหลือง

- (นักแสดงสมทบ)
2013

ผู้ชนะสิบทิศ

- (นักแสดงสมทบ)