อมรศักดิ์ บุตรรัตน์

อมรศักดิ์ บุตรรัตน์

นักแสดง

2560

เป็นต่อ 2017

- แฟนแบมบี้ (Ep. 13) (รับเชิญ)
2560

ชายไม่จริง หญิงแท้

- ป้ากำไล (ช่างผม)
2559

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์

- พี่มอลลี่ (อมร) (Ep. 4) (รับเชิญ)
2561

เป็นต่อ 2018

- แกนนำตามล่าพี่ยม (EP.16) (รับเชิญ)
2561

ศึกรักข้ามรั้ว

- ศักดิ์ (Ep.11) (รับเชิญ)