อมรศรี เย็นสำราญ

อมรศรี เย็นสำราญ

นักเขียน

1981

จู้ฮุกกรู

- บทภาพยนตร์
1990

ส.อ.ว.ห้อง 2 รุ่น 44

- บทภาพยนตร์
1991

เวลาในขวดแก้ว

- บทภาพยนตร์

กํากับการแสดง

1991

เวลาในขวดแก้ว

- ผู้กำกับ

กํากับการแสดง

2001

ทายาทเศรษฐี

- ผู้กำกับ
2001

อุบัติที่หัวใจ

- ผู้กำกับ
2012

วุ่นวายสบายดี

- ผู้กำกับ