อภิภา กิติพงษ์สมาน

อภิภา กิติพงษ์สมาน

นักแสดง

2549

เดอะ กิ๊ก

- จิ๊บ