อภิชาติ อรรถจินดา

อภิชาติ อรรถจินดา หรือ ชาติ อรรถจินดา เกิด 9 ธันวาคม 2495 ส่วนสูง 181 ซม.

นักแสดง

2558

พันท้ายนรสิงห์

- หมื่นชาญ