อนุวัฒน์ อาจสุข

อนุวัฒน์ อาจสุข รู้จักกันในนามชื่อ : นุชากร ระเบียบวาทะศิลป์ ชื่ออังกฤษ : Anuwat Artsuk เป็นแดนเซอร์วงหมอลำคณะ “ระเบียบวาทะศิลป์” และนักแสดงอิสระชาวไทย
• บ้านเกิด : โคราช
• การศึกษา : โรงเรียนบึงพะไล, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์

ติดตาม อนุวัฒน์ อาจสุข ได้ที่
Facebook : Nu Anuwat Artsuk
TikTok : @nuchakron

นักแสดง

2567

อีสานตุ๊ดซี่

- เอื้อยต้าว