อนุรี เจริญวงศ์

อนุรี เจริญวงศ์

โปรดักชั่น

2520

ตบะแตก

- อำนวยการสร้าง