อนุชา แสงผล

อนุชา แสงผล

โปรดักชั่น

2510

เหนือนักเลง

- อำนวยการสร้าง
2512

ลูกเขย

- ดำเนินงานสร้าง
2513

อินทรีทอง (อินทรีแดง)

- ดำเนินงานสร้าง
2517

นิทรา สายัณห์

- ดำเนินงานสร้าง